هلدر داخل تراش تراشکاری

هلدر داخل تراش تراشکاری

/
هلدر داخل تراش تراشکاری انواع هلدر داخل تراش جهت عملیات داخل تر…
مته خزینه چیست ؟

مته خزینه چیست ؟

/
مته خزینه چیست ؟ مته خزینه (Countersink) که در میان صنعتگران ب…
یودریل

یودریل سوراخکاری یا مته اینسرتی

/
یودریل سوراخکاری یا مته اینسرتی یودریل چیست؟ یودریل UDRILL که با نام م…
حدیده کاری

کاربرد حدیده

/
کاربرد حدیده اگر بخواهیم این محصول را از نظر کاربری بررسی کنیم …
تعریف فرآیند شکل دهی چرخشی

تعریف فرآیند شکل دهی چرخشی

/
تعریف فرآیند شکل دهی چرخشی اسپینینگ یا شکل دهی چرخشی یکی از روش ه…
مشکلات عمر ابزار و اینسرت های تراشکاری

مشکلات عمر ابزار و اینسرت های تراشکاری

/
مشکلات عمر ابزار و اینسرت های تراشکاری یکی از عمده ترین مشکلات رایج در زمینه …
قلاویزکاری و 6 دلیل و راه حل های مختلف برای رفع مشکلات آن

قلاویزکاری و ۶ دلیل و راه حل های مختلف برای رفع مشکلات آن

/
قلاویزکاری و 6 دلیل و راه حل های مختلف برای …
ابزارهای برشی مناسب برای کار روی سوپرآلیاژها چه هستند ؟

ابزارهای برشی مناسب برای کار روی سوپرآلیاژها چه هستند ؟

/
ابزارهای برشی مناسب برای کار روی سوپرآلیاژها چه هستند ؟ پیش تر و در این مقاله با …
بررسی نکات مهم در طراحی قطعات مکانیکی برای تراشکاری

بررسی نکات مهم در طراحی قطعات مکانیکی برای تراشکاری

/
بررسی نکات مهم در طراحی قطعات مکانیکی برای تراشکاری در این مقاله به…
قلاویز کاری

قلاویز کاری

/
قلاویز کاری قلاویز و حدید ابزارهای هستند که برای ایجاد رزوه بر …